Tag:

Chủ nghĩa dân túy

TTCT - Có lẽ chưa bao giờ trên toàn thế giới, đồng loạt các nhà lãnh đạo cấp cao nhất đứng trước nhiều thách thức và bị nghi ngờ ghê gớm như thế, một dấu hiệu nữa cho thấy thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ ra sao và các đòi hỏi với những nhà lãnh đạo chính trị giờ đã khác biệt thế nào.

TTCT - Trên tạp chí Foreign Affairs, Michael Kazin, giáo sư sử học tại Đại học Georgetown, đã giải thích về đường đi của chủ nghĩa dân túy trong lịch sử của nó và tại sao ngày càng khó định nghĩa thế nào là “nhân dân”.

TTCT - Khắp thế giới phương Tây, chủ nghĩa dân túy và các phong trào cực hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ sau chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.