Tag:

Chủ nghĩa hoài nghi

TTCT - “Chủ nghĩa hoài nghi với tất cả mọi thứ có thể dẫn tới sự mất lòng tin không suy nghĩ vào những giá trị đã bền vững..."