Tag:

Chủ nghĩa hôn nhân

TTCT - Có lẽ, họ cần yêu và kết hôn với một con người cụ thể với mọi mặt tốt xấu của người đó chứ không phải là một hình mẫu chung chung hay một “chủ nghĩa hôn nhân” nào đó.