Tag:

Chủ nhật xanh

TTCT - Kể từ khi Chủ nhật xanh ra đời từ năm 1993 cho đến nay, hoạt động này đã trở thành thương hiệu cho những lời kêu gọi bảo vệ và cải thiện môi trường sống. Hình ảnh những bóng áo xanh xắn tay áo cùng người dân cải tạo điều kiện sống tại các khu dân cư đã thật sự làm lan tỏa, nâng cao ý thức về vấn đề này.