Tag:

Chủ tịch VCCI

TTCT - Những con số vừa được tuyên bố về năng suất lao động của người Việt sẽ không có ý nghĩa nếu vấn đề năng suất lao động không được hiểu đúng. Trao đổi với TTCT, ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) - cho rằng cần phát động phong trào nâng cao năng suất quốc gia với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở nhìn nhận vấn đề năng suất ở góc độ rộng hơn…