Tag:

Chùa Đồng

TTCT - Tháng trước, tôi có dịp thăm lại chùa Đồng. Sở dĩ gọi tên chùa Đồng vì chùa tọa lạc ở giữa đồng ruộng bát ngát. Chùa Đồng trông như một cù lao giữa biển lúa mênh mông.