Tag:

Chữa trị loãng xương

TTCT - Một công trình nghiên cứu quy mô lớn mới phát hiện một gen quan trọng có liên quan đến loãng xương. Phát hiện này mở đường cho những định hướng mới trong việc tìm cách can thiệp giảm nguy cơ gãy xương.