Tag:

Chuẩn hallah

TTCT - Cơ quan quyền lực tối cao của Hồi giáo ở Indonesia, còn gọi là hội đồng giáo chủ, đã quyết định rằng loại cà phê chồn đắt nhất thế giới đạt chuẩn hallah, tức đáp ứng chuẩn tiêu dùng của người theo đạo Hồi.