Tag:

Chuck Hagel

TTCT - Động từ “xoay trục” (to pivot) đã được Bộ Quốc phòng Mỹ thay bằng “tái cân bằng” (to rebalance). Tất nhiên đây không chỉ là trò chơi ngôn ngữ. Ông Chuck Hagel đã 10 lần sử dụng từ “tái cân bằng” này trước thềm Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +)… khai diễn tại Brunei ngày 29-8.