Tag:

Chúng ta là ai

TTCT - Đi chợ, chuyện quá thường tình, giờ đã là một đặc quyền. Bởi đâu đó trên thế giới, đồng loại tôi đang bị chôn chân trong các căn hộ, một bước xuống đường có thể đáng giá từ ít nhất là vài ngàn euro tiền phạt, đến cao nhất là một mạng người. Thời corona.