Tag:

Chuốc tai họa

TTCT - Ngay cả những bậc cha mẹ bình tĩnh nhất cũng hết mực lo lắng cho lần tiêm văcxin đầu tiên của con, nhưng với sự tái phát bệnh sởi ở quy mô khắp thế giới như hiện nay, những mũi tiêm đó đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.