Tag:

Chuyện cái kim xăng

Lâu lâu lại thấy mấy cái thống kê “đắng lòng” về người Sài Gòn, tỉ như 100 cô gái thì tới 98 cô có cái... thẹo phỏng pô xe; rồi là người Sài Gòn thì ít nhất một lần gặp phải thằng... cướp.