Tag:

Chuyện đạo văn và tác quyền

TTCT - Ngày xưa, chuyện đạo văn ít nghe nói, chuyện tác quyền cũng vậy. Đâu có báo để đăng thơ! Mấy người có tác phẩm được khắc in! Hầu hết là những bản viết tay rồi chuyền nhau chép lại, tam sao thất bổn sự thường. Độc giả cứ tự hiểu theo cảm nghĩ của mình.