Tag:

Vui và đau từ những chuyến đi cuối năm…

TTCT - ​Cứ đến cuối năm lại nghe đâu đó lao xao những tiếng gọi lên đường. Không biết vì sao lại là cuối năm. Có lẽ vì thời tiết đổi thay, vì không khí giao mùa, vì sự kết thúc một chu kỳ thời gian, vì sự xuất hiện một khoảnh khắc nhìn lại, chia sẻ.