Tag:

CHUYỆN MỘT DÒNG KÊNH

“Bận xưa, ba má chỉ chèo xuồng ba lá buôn bán lặt vặt ba mớ cá lươn trên con kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè này cũng nuôi đặng anh em tui ăn học tử tế, rồi dựng vợ gả chồng, sanh con đẻ cái đề huề. Bây giờ nhìn lại dòng kinh, tui nhớ hình ảnh đó ứa nước mắt”... Gần 30 năm trở lại TP.HCM, mong mỏi của ông lão Việt kiều Hà Minh Thái, 79 tuổi, là trở về chốn xưa bên bờ kênh Nhiêu Lộc.