Tag:

Chuyện nhỏ

TTCT - Cuộc họp của ban giám sát sức khỏe cộng đồng diễn ra khá căng. Sếp đang có vẻ bức xúc: