Tag:

Chuyện nhỏ mà lớn

TTCT - Những “travel blogger” như chúng tôi thường đặt cho mình một trách nhiệm nho nhỏ về sự chia sẻ, chứ không phải chỉ giữ những tấm hình hay thước phim đẹp đẽ cho riêng mình.