Tag:

Chuyển tiền ngầm

TTCT - Các hệ thống chuyển tiền ngầm hoạt động bằng sự tin cậy và ủy thác vốn hình thành từ lâu đời và đặc biệt phát triển ở Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc. Thông qua các hệ thống này, tiền có thể gửi, rút hay chuyển đi mà không cần chứng từ.