Tag:

Chuyện trên núi

TTCT - Vẫn còn những vùng đất mà ở đó, khi người dân hiểu được 50% chính sách, nắm được 50% thông tin mà chính quyền muốn truyền tải, thì đấy đã là một thành công của cán bộ. Giữa núi xanh mây trắng và màu hoa vàng rực của những nhành lá ngón, những cuộc giao tiếp với đồng bào cứ chênh vênh như chính người đi trên đèo.