Tag:

Cơ chế của “vô thường”

TTCT- Khái niệm sinh tử của tế bào không phải là điều quá mới, bởi ý niệm này đã tồn tại trong Phật giáo từ lâu dưới tên gọi “vô thường”, nhưng giáo sư Yoshinori Oshumi có công giải thích cơ chế sinh học đằng sau chu kỳ sinh diệt của tế bào trong cơ thể chúng ta. Ông hiện là giáo sư của Học viện Công nghệ Tokyo. Ông là người Nhật thứ 4 được trao giải Nobel y sinh học, và là người Nhật thứ 25 được trao giải Nobel.