Tag:

Cơ chế đầu tư dàn trải

TTCN - Ở VN đang xuất hiện một hiện tượng kinh tế rất nguy hiểm: các địa phương đua nhau làm kinh tế theo kiểu “phong trào”. Khi địa phương này có nhà máy, dự án này, địa phương khác cũng tìm cách có cái đó và có với bất cứ giá nào, chẳng cần tính toán hiệu quả, lỗ lãi!