Tag:

​Cơ chế một cửa quốc gia đã bấm nút 

TTCT - Cơ chế một cửa quốc gia vừa được triển khai tại tất cả cảng biển quốc tế hôm 12-11. Đối với các thủ tục xuất nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ cần gửi hồ sơ điện tử đến địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn, hiện giảm được năm “cửa”. Trong tương lai khi đã có đầy đủ tám bộ ngành kết nối, cơ chế một cửa sẽ được hoàn thiện.