Tag:

Có con muộn, hạnh phúc hơn?

Không có gì ngạc nhiên khi những người làm cha làm mẹ lần đầu khi đã hơn 35 tuổi thường là những người ổn định về kinh tế, địa vị xã hội cũng như cử nghiệp hơn so với người trẻ.