Tag:

Co nít lớn

TTCT - Tôi là một 9X đời đầu, nay đã 21 tuổi, và tôi dám nói “giáo dục giới tính” với riêng tôi không phải là chuyện gì quá khó khăn và phức tạp. Thẳng thắn mà nói, nó lại còn vô cùng đơn giản.