Tag:

Thời của "babarazzi"

TTCT - Paparazzi là những tay chuyên săn ảnh hoặc sự kiện về những người nổi tiếng (các ca sĩ, diễn viên...) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư (thường là chụp lén, không được sự đồng ý), trước được biết như chuyện phổ biến ở nước ngoài.