Tag:

Coi voi lọt lỗ kim

TTCT - Nhìn qua tỉ lệ thuốc giả mà cơ quan quản lý phát hiện được là 0,01% số mẫu, thuốc kém chất lượng là 2% số mẫu, có thể chúng ta sẽ đánh giá là có rất ít thuốc giả trên thị trường. Nhưng...