Tag:

Cơm nắm lá cọ...

TTCT - Không hiểu sao tôi chưa bao giờ giận dỗi đám bạn học ngày xưa khi mỗi lần chúng trêu tôi là dân “cơm nắm lá cọ”.