Tag:

CÒN ĐẤT CHO BÁO CHÍ ĐÍCH THỰC

Những năm gần đây, mỗi lần giải Pulitzer danh giá được công bố luôn kèm theo câu chuyện về một nhà báo được trao giải vừa... mất việc, hay một tờ báo được xướng tên vừa... đình bản.