Tag:

Sự "lập lờ" của những cơn đau

TTCT - Vị trí đau là một phương tiện hữu hiệu trong chẩn đoán bệnh tật, cụ thể là chẩn bệnh cơ quan. Không phải tất cả nhưng đau là lời “ta thán” phổ biến của cơ quan bị bệnh nên nơi nào nó cất lời thì khoảng 80% nơi đó có kẻ cần thuốc thang.