Tag: Con dê

TTCT - Trong di sản của nhiều nhà hoạt động chính trị, trong mối quan hệ của một số quốc gia có sự tham gia kỳ lạ của những chú dê.