Tag:

Con sáo què

TTCT - Ngày cuối cùng ở trường lái, cô gặp nó, một con sáo què. Ông thầy ưa cáu gắt chỉ nó cho cô. Thực ra ngay từ ngày đầu tiên khi tập tễnh đặt đôi giày cao gót vào chân côn cô đã được nghe thầy nhắc đến một con sáo què.