Tag:

Con tem

TTCT - 1. Con gái vào cấp II, bắt đầu thích đọc truyện chữ hơn truyện tranh và có những sở thích “người lớn” hơn. Gần đây, khi bố phục hồi thú chơi tem, con gái trở thành “người quản lý” bộ sưu tập của bố.