Tag: Cồn trôi

TTCT - Dòng sông chảy ngang thành phố thì phình ra như có chửa. Ở giữa bụng sông là một cái cồn, không tên, cô độc.