Tag:

Công ty Mondo

TTCT - Với sáu lần lập kỷ lục thế giới (KLTG) ở các nội dung 100m, 200m và 4x100m, đoạt sáu HCV Olympic và năm lần VĐTG, Usain Bolt đã khẳng định tài năng của mình. Nhưng trong đó cũng có sự đóng góp của kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật xây dựng đường chạy.