Tag:

COP19

TTCT - Bất chấp bài phát biểu đẫm nước mắt và tuyên bố sẽ tuyệt thực cho tới khi đạt được một thỏa thuận của đại biểu Philippines, Hội nghị chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 19 (COP19) tổ chức ở Warsaw, Ba Lan (kết thúc vào ngày 22-11) chưa hứa hẹn những đột phá.