Tag:

Thợ sơn trên không

TTCT - Thu nhập hơn 8 triệu đồng/tháng là khoản tiền lớn để trang trải cuộc sống gia đình của những người thợ sơn quê ở Ninh Bình khi họ phải “chạy” theo các công trình nhận bảo dưỡng.