Tag: Cụ rùa

  • TTCT
  • 25/6/2016
  • 391 từ

TTCT - Buổi sáng ngày khánh thành bia vinh danh tiến sĩ, lạ thay, cụ rùa đá cứ gục mặt xuống, nhìn kỹ còn thấy những dòng nước chảy ri rỉ từ khóe mắt.