Tag:

Của để dành với dân miền biển

TTCT - Đại dịch COVID-19 khiến nhà hàng, khách sạn đìu hiu, người kinh doanh như ngồi trên lửa. Nhưng trên các lạch đìa và ngoài biển khơi, những tiếng gọi nhau thả lưới, neo thuyền vui chộn rộn. Nhiều người dân vùng sông nước Hội An (Quảng Nam) đã quay lại nghề cũ từng nuôi sống họ nhiều năm trước.