Tag:

Cung điện

TTCT - Đất nước Albania ở vùng Balkan có hàng trăm ngàn boongke bị bỏ quên từ chế độ trước đây, và một dự án chung giữa Đức - Albania đã giúp mang lại chức năng mới cho những boongke này - các khách sạn giá rẻ cho dân du lịch ít tiền.