Tag:

Cuộc đời ngắn ngủi và lạ kỳ của Oscar Wao

TTCT - Ở Cộng hòa Dominica có một gia đình bị nguyền rủa vì đã làm mất lòng tên độc tài Trujillo. Với quyền năng của mình, hắn đã gieo một fukú - lời trù ếm lên những số phận không may nhà Cabral, khiến họ đi đâu cũng bị bất hạnh đeo đuổi, bị tước hết mọi thứ và trước khi gặp tai họa sẽ nhìn thấy điềm báo là một kẻ không có khuôn mặt... Oscar Wao, người con trai thuộc thế hệ thứ ba của nhà Cabral, sẽ làm gì để phá bỏ lời nguyền ấy?