Tag:

Cuộc thảm sát ở Nice

TTCT - Cuộc thảm sát ở Nice không khác gì một cái tát vào sự biểu dương quân đội và sức mạnh của nước Pháp. Buổi sáng hôm đó, lễ diễu binh hào hùng đã diễn ra trên đại lộ Champs-Élysées để kỷ niệm ngày quốc khánh, phô bày cho thế giới thấy tính hợp nhất, lòng đoàn kết và tính tổ chức cao độ.