Tag: Cuối quỳ

TTCT - Cúi xuống, quỳ xuống để cảm ơn, để trọng thị, để phục vụ đâu phải là những điều tiêu cực.