Tag:

“Hãy cứu lấy Internet”

TTCT - Lời kêu gọi “Hãy cứu lấy Internet” hay “Hãy giữ sự tự do của Internet” hoặc những tít báo kiểu “Internet sẽ không còn giống như ta từng biết” đang tràn ngập các trang tin công nghệ ở Mỹ từ hạ tuần tháng 11. Tại sao vậy?