Tag:

Đấu pháp và thủ thuật

TTCT - Cuối cùng hai ông Donald Trump và Kim Jong Un đã gặp nhau. Một tuyên bố chung đã được ký kết với những hứa hẹn từ hai bên.