Tag:

Đầu tư gián tiếp

TTC T- Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) gần đây vẫn tiếp tục đổ vào VN nhưng không dàn trải như trước, các nhà đầu tư nước ngoài thận trọng và chọn lọc nơi bỏ vốn.

TTCT- Hoạt động của các quỹ đầu tư gần đây không còn “xôm tụ” như 10 năm trước, nhưng cũng có dự đoán về “làn sóng mới” với những yêu cầu khắt khe hơn. Là nhà đầu tư “bám trụ” thị trường Việt Nam hơn 20 năm qua, ông Dominic Scriven - chủ tịch Tập đoàn Dragon Capital - chia sẻ 
với TTCT: