Tag:

David Cameron

TTCT - Việc Thủ tướng Anh David Cameron tuần trước dứt khoát không tham gia thỏa thuận cứu đồng euro đã giúp ông trở thành một anh hùng dân tộc đối với một phần dư luận Anh. Tuy nhiên, cũng có một phần dư luận khác ở Anh chỉ trích điều này.