Tag:

Davor Suker

  • TTCT
  • 10/6/2012
  • 77 từ

TTCT - Trong cương vị đại sứ của UEFA, cựu danh thủ nổi tiếng người Croatia Davor Suker đã tham gia một số hoạt động quảng bá Euro 2012, trong đó có sự kiện ông mang cúp Euro đến một số thành phố ở Ukraine để CĐV chiêm ngưỡng.