Tag:

Deflux

TTCT - * Con tôi bị trào ngược bàng quang - niệu quản tái phát nhiều lần, điều trị kháng sinh lâu ngày nhưng không khỏi. Xin cho biết có thể mổ hoặc cách nào khác?