Tag:

"Khác biệt giữa suy thoái và sụp đổ là tốc độ"

TTCT - Không cần tới lịch của người Maya, nhân vật được mệnh danh là “tổ sư” vấn đề môi trường Dennis Meadows đã tiên đoán về sự tự hủy diệt của nhân loại trong công trình lừng danh Những giới hạn tăng trưởng từ năm 1972.