Tag:

Desmond Morris

TTCT - Nhan đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của E. Hemingway A farewell to arms với lối chơi chữ đầy mỉa mai, có thể được hiểu theo nhiều cách: Giã từ vũ khí hay Giã từ những vòng tay.